Kinderen en zondagschool

 

Historische samenvatting over de zondagschool:

 
Sinds het begin van de Evangelisch Arabische Gemeente te Amsterdam 9 jaar geleden kwam het idee van het starten van een zondagschool met een klein aantal kinderen. Het was bemoedigend voor de ouders dat ook hun kinderen het evangelie goed zouden leren kennen. Vroeger werd de les in de Arabische taal gegeven. Zeven jaar geleden werd de les in zowel het Nederlands als het Arabisch gegeven. Sinds 5 jaar wordt de les echter alleen in het Nederlands gegeven. Dat komt door het feit dat onze kinderen de les in het Nederlands meer nodig hebben door hun sterke Nederlandse achtergrond.
Het aantal kinderen werd steeds groter en groter. Momenteel hebben we elke zondag ongeveer 25-30 kinderen. Wegens de verschillende leeftijden van onze kinderen hebben we 4 groepen. Dat zijn de volgende: de groep van de Angels (baby’s tot 3 jaar), de groep van Samuel (onderbouw), de groep van Temoteus (middenbouw) en de groep van Jozef (bovenbouw).
 
Ons programma:
Elke zondag zingen onze kinderen een lied (in het Nederlands of het Arabisch) op het podium in de kerk. Ook gaat een aantal kinderen bidden in de dienst. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen dienst. In de kinderdienst gaan de kinderen samen zingen, bidden en geven geld voor de collecte. Vervolgens gaan de kinderen naar hun eigen groepen. Elke groep heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen werkje. Het werkje heeft betrekking op de les. Ook leren de kinderen een bijbeltekst uit hun hoofd.
Iedere les stelt de juffrouw of meester een aantal vragen over de les. Als een kind de vraag goed beantwoordt, krijgt hij een beloning in de vorm van een kaartje. Als hij een aantal kaartjes heeft verzameld, krijgt hij een cadeautje. De les eindigt met gebed in de klas met de eigen juf of meester.
Als een kind jarig is, vieren we dat samen met elkaar. Soms trakteren kinderen op iets lekkers en natuurlijk krijgt de jarige een cadeautje van de zondagschool.
 
Wat is ons huidige thema?
Op dit moment gaan onze lessen over Ester. Daarnaast behandelen we ook andere onderwerpen. Voorbeelden daarvan zijn: de gelijkenissen van de Here Jezus, de roeping van de discipelen, de uitzending van de twaalf, de wedloop van het geloof, en hoe we geloven in de praktijk van ons leven.
Elke drie maanden verandert het thema. Mocht u vragen hebben over de kinderdienst, het thema dat we behandelen of als u een andere vraag heeft, dan kunt u altijd contact opnemen met ons via onze website. Ook kunt u de juf of meester van de zondagschool benaderen.
 
De jaarlijkse activiteiten van de zondagschool:
●Wedstrijden waarbij bijbelteksten geleerd worden. De kinderen ontvangen een beloning en cadeautjes;
●Uitjes voor de kinderen, zoals naar NEMO, Kids City, Oosterpark;
●Het organiseren van activiteiten, waarbij we samen gaan eten en spelen;
●Het maken van een speciaal programma voor de kinderen bij de jaarlijkse conferentie van onze kerk;
●De kerstviering; ieder jaar krijgt elk kind een persoonlijk cadeautje.
 
Ons doel is de Here Jezus te leren kennen vanaf het begin. Hoe jonger ze beginnen met het geloof in Jezus Christus hoe sterker de band is en hoe beter dit voor hun leven is. Wilt u voor ons bidden? Als u een goed idee heeft voor het opbouwen van een goede zondagsschool, nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.
 
Gods zegen