Preken

مدرسة المسيح. القس سامح موريس. الكنيسة الإنجلية بقصر الدوبارة. تعليم مسيحي. تلمذة. الغفران. شخصية االله. الإنسان. قضاء الله. تعليم كتابي. الغفران. المنهاج. الكتاب المقدس. القضاء والقدر. الثالوث. التجسد. الرجاء. الإيمان. المحبة. الحب. القداسة. معرفة الله. المعرفة. school of Christ

Met veel dank aan School of Christ voor vertaling

مع الشكر الجزيل لأجل ترجمة مدرسة المسيح للغة الهولندية 

Wat u zal lezen is door de heer dr. Sameh Mauris verteld. We konden niet alle woorden exact vertalen maar een samenvatting over het begrip van GOD (die je goed zal helpen om te weten wie GOD is) en de vragen waar je geen antwoord op kan vinden hier wel tegen komt.
 
Dhr. dr. en Priester Sameh Mauris heeft zijn hele leven aan GOD gegeven. En omdat hij de kennis van GOD heeft, wil hij zorgen dat wij ook de waarheid zien en beleven.
 
Een van zijn mooi zinnen is, als je met een goede wil antwoord op je vragen wilt hebben, zal je het horen en zien.
Weet de waarheid, en de waarheid bevrijdt je.
 
 
Deel 1 – GODS Persoonlijkheid
Deel 2 – GODS gezag en de verantwoordelijkheid van de mens
Deel 3 – Mens Karakter
Deel 4 – JEZUS Karakter
Deel 5 – De Heilige Geest
Deel 6 – Christelijke steun voor de test
Deel 7 – De beginselen van de relatie met GOD
Deel 8- De kerk
Deel 9 – Grote Partij
Deel 10 – Geestelijke conflict
Deel 11- Genezen van de ziel
 
 
Info@schoolofchrist.tv OR kdec@kdec.net
 
 
Stap 1
 
GOD is iemand waar veel mensen weinig vanaf weten, de kennis van hen is gebaseerd op de manier van hoe hun ouders met ze omgaan, hoe de omgeving met ze omgaat en hoe zij met mensen omgaan. GOD is in hun zicht nergens zichtbaar
 
Voorbeeld; als je een stuk van een zonebril neemt of een stuk van een telefoon en je presenteert het, (omdat het beeld niet duidelijk is, zal er van alles geroepen worden).
En helaas omdat wij nooit het hele beeld hebben gezien, geloven we wat mensen zeggen over het stukje die gepresenteerd wordt over GOD
Daarom is het aan ons om de waarheid te zoeken en te zien wat het hele beeld vorming van iets is zodat wij kunnen beoordelen of het inderdaad wat mensen zeggen waar is of niet.
 
Om te weten wie GOD is moeten wij als mensen het hele beeld van GOD zien en niet een stukje van de puzzel.
In het oude testament (2011 jaar geleden) was het beeld niet duidelijk voor mensen over wie GOD nou echt is.
Veel van ons leven soms met GOD in een vorm van een puzzel. Er ontbreken een hoop stukken en daarom kunnen we het beeld van GOD niet zien en begrijpen we ook niet wat om ons heen gebeurd.
 
Mozes was één van de weinige die GOD echt heeft leren kennen. In de bergen GOD zei tegen Mozes: ''Vraag alles wat je maar wilt en ik zal het jou geven''. Mozes zei: ''Laat me uw weg kennen zodat ik U kan zien en weten wie U echt bent. Mensen die dat gedaan hebben (o.a Mozes één van was) hebben geschiedenis geschreven. Niet alleen geschiedenis maar GOD heeft Zijn krachten in hen laten zien. Het mooiste stuk vind ik toen de zee open ging en de mensen bevrijd waren van de Farao (uit Egypte).
Mozes wist dat hij niet alles over GOD wist. Na veertig dagen in de bergen waren GOD en Mozes aan het communiceren zoals twee personen dat doen. Toen vroeg Mozes aan GOD; ''Ik wil U zien''. GOD antwoordde ''niemand ziet Mij en blijft leven''.
 
De vraag van Mozes is te begrijpen, want als je met iemand een heel mooi sterke band opbouwt dan is het ook logisch dat je de persoon wilt zien en met die persoon wil zijn.
Het antwoord van GOD was; Nu kan je me nog niet zien. Je zal mij zien als je overlijdt. Jou ogen wat je hebt gekregen kunnen mijn Geest niet zien. Na je dood zal jouw geest in de hemel Mij kunnen zien.
 
 
In verdere stappen zullen we hier op terug komen van hoe kan ik GOD wel zien en waar een mens van is gemaakt en waarom de mens nou eigenlijk is gemaakt. (Deel 3)
 
GOD zei; Maar voordat het gebeurt zal ik je laten zien wie IK ben. Voorbeeld; de tien geboden, de slang bij Farao, de zee die open ging, de mensen die hij naar het heilig land heeft gebracht (door de begeleiding van GOD zelf).
Dus als ik als persoon GOD wil leren kennen, zal Hij zich laten zien aan mij, wie Hij is. En als dat echt wat je van binnen wilt zal je de kracht van GOD zien. Want dat is het beste wens wat je aan GOD kan wensen. (Om Hem te zien en Zijn weg te volgen)
Als je GOD kent dan leer je jezelf kennen. Je leert waarom je op aarde bent, je missie je doel in het leven, waarom je die ouders hebt, waarom je die vrienden hebt, waarom je naar die school gaat, waarom je daar op dat kantoor zit en waarom je die mensen op straat tegen komt. Het is mogelijk om GOD te zien. Die vraag ligt open voor jou.
Wil je GOD echt zien en leren kennen ? (Met zien bedoelen we GODS aanwezigheid in jou leven).
 
Als GOD nu tegen je zegt wat wil je? Doe maar een wens. Diep van binnen wat zal je wens zijn?
 
Wie is GOD?
Dit is voor meerderen mensen de reden voor de komst van JEZUS want het beeld van GOD was niet duidelijk.
Als je aan elk gelovige die in JEZUS gelooft vraag waarom is JEZUS gekomen, zal zijn/haar antwoord zijn; Om ons van alle zonde te vergeven. Wat ook waar is maar zijn eerste bedoeling was om te laten zien wie GOD is.
JEZUS heeft GOD op aarde gepresenteerd. Iets wat Mozes en wij niet kunnen zien met onze ogen, dat hebben we in JEZUS gezien. En JEZUS heeft ons laten zien wie GOD is.
 
(Nieuw testament) In Johanus I heeft hij gezegd, p124 In het begin was het woord en het woord was bij GOD en het woord was GOD. Het woord was bij GOD in het begin. Door het woord is alles ontstaan en zonder het woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. P350 Het was er vanaf het begin, het woord dat leven geeft. Wij hebben het woord gehoord, met eigen ogen gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben maken wij het ook aan u bekend.
 
Een van de redenen dat de Joden JEZUS wilde doden omdat Hij zei; Ik ben de zoon van GOD (Jahwe). In de Joodse gemeenschap als je zei van ik ben de zoon van, dat wilde zeggen dat je die persoon bent/presenteert. Je bent op hetzelfde niveau als je vader. (bij elke verhaal is er tekst en context)
 
Om ook de puzzel stukjes die ontbreken bij mensen, compleet te maken, zodat het beeld zichtbaarder wordt. Zodat het complete beeld ons iets kan zeggen, wat het nou echt is.
En op die manier kan niemand tegen je zeggen (het zit sus enzo). Want dat beeld is duidelijker voor je ogen over hoe GOD in elkaar zit.
 
Johanes 17 JEZUS bidt voor de mensen en zegt ;'' Vader het is zover. Laat zien hoe groot en machtig uw zoon is, dan kan hij laten zien hoe groot en machtig U bent.........6.Door wat ik gedaan en gezegd heb weten deze mensen nu wie u bent…
 
JEZUS deed dat, zodat wij als mensen begrijpen wat liefde is en dat de Heilige Geest in ons zit.
Zoals JEZUS zei; Zoals u in mij bent (vader/GOD), zal ik in hen zijn (hen is ons).
Als wij naar JEZUS kijken en weten wat Hij gedaan heeft op aarde en wat Hij ons vraagt, dan weten we wie GOD is en wat GOD voor ons heeft en betekent.
 
Paulus heeft anders geleefd dan andere mensen, (korte verhaal over Paulus die Chaoul hete).
Chaoul was een Jood dat de Christen en alles wat met JEZUS te maken had, dood maakte of in de gevangenis gooide. Paulus positie was hoog om dat te kunnen doen. Tot dat op een dag, onderweg, JEZUS in een beeld van licht scheen en hem vroeg Chaoul Chaoul waarom dood je mijn volk?
Paulus is een tijdje blind geweest door de licht die in zijn gezicht scheen. Tot dat een Christelijk persoon naar hem ging in opdracht van een engel die GOD stuurde om de Heilige Geest over Paulus te gieten en zijn gezichtsvermogen weer terug te geven.
 
Na die periode heeft Paulus gerealiseerd dat wat hij deed heel fout was. En omdat Paulus het gerealiseerd heeft, dat heeft hem sterk gemaakt en zijn zwakke punten werden het sterkste omdat hij zijn leven aan JEZUS had gegeven.
De eerste kerk in Rome was door Paulus gecreëerd
De apostel Paulus beschreef het als zodanig in zijn brief aan de Filippenzen hoofdstuk III en het begin van de zevende tot het tiende nummer:
"Maar wat was de winst voor mij telde ik verlies voor Christus. Maar ik denk dat alles is ook een verlies voor de uitnemendheid der kennis van Christus JEZUS, mijn Heer, waarvoor het verlies van alle dingen, en bereken ik het afval
Paulus is door zijn hele reis begeleid door de Heilige Geest waar JEZUS altijd over had.
 
De weg om als een persoon een leerling van JEZUS te zijn en Hem te leren kennen heeft geen einde op aarde. Het einde zal in de hemel zijn. Daar leer je GOD kennen en zie je ook GOD, als je op de aarde in GOD hebt geloofd.
Als persoon zal ik nu niet alles komen te weten over GOD. Veel mensen zeggen tegen hun zelf; Weet je, als ik GOD toch boven zal zien dan bespaar ik mijn tijd om hem op aarde te leren kennen.
Dan vraag ik me af, wat ga je op deze wereld eigenlijk doen. Er is niks mooiers dan in GOD te geloven en met GOD te zijn, helemaal niets. Alles op deze wereld is beperkt, behalve de liefde die GOD aan ons heeft gegeven.
Een hoop dingen op deze wereld kunnen van je afgepakt worden, maar de liefde die GOD in je laat bloeien en zal leven, kan niemand van je afpakken. Het zit heel diep in je geest.
 
Paulus heeft gezegd; ik heb alles verloren wat ik had, goeie positie, geld en macht. Let op wat hij heeft gezegd; ''Ik heb alles verloren voor JEZUS en wat ik verloren heb is vuil vergelijken met wat ik in JEZUS heb gevonden en ontdekt'' J
 
Ben jij in JEZUS wereld ?
Of roep jij JEZUS naar je wereld ?
 
Petrus zegt, groei, groei in de gave dat JEZUS jullie geeft en de kennis die jullie hebben over JEZUS. Het is gratis. Helemaal voor niets, (dat is de sleutel)
De gave die je red uit de hel en de kennis die je verandert naar een beter persoon .
Is de kennis is iets wat ik zomaar kan weten? Nee, dat is iets wat je moet beseffen /realiseren aanraken/beleven.
 
Je kunt het uitleggen in 3 stappen
     ■    Begrijp de waarheid
 
Het is een reis die hier begin en niet op de aarde eindigt maar in de hemel.
Johannes 1.1 ….We hebben JEZUS gehoord, gezien en aangeraakt….
 
Wanneer je iets hoort dan begrijp je het, wanneer je iets hoort en ziet gaan je ogen open en je realiseert waar het over gaat.
En wanneer je het realiseert dan voel je het.
Johannes 1. Ons handen hebben het aangeraakt de woorden van de waarheid.          
Weet de waarheid en de waarheid bevrijd je.
 
Bij veel gelovige hebben ze het voldoende er mee als ze het horen. Weinig mensen hebben JEZUS in hun leven gezien, en zelden dat één van ons Hem heeft gevoeld (aan geraakt met hun handen. '' GOD hebben leren Kennen wil zeggen, niet zijn lichaam of handen hebben aangeraakt maar zijn aanwezigheid in hun leven.
Oke, wie kan je GOD laten zien? Je kunt in de Bijbel over GOD lezen. Maar wie kan je nou GOD laten zien?
Er is maar één iemand en dat isde Heilige Geest. De Heilige Geest zorgt dat je het begrijpt en ziet.
Dingen die je hoort kan je wel begrijpen maar het wordt pas echt duidelijk als je het ziet. Zoals de liefde van JEZUS hebben we begrepen maar niet gehoord. Wanneer je met JEZUS in contact bent zal je het horen, en als je het hoort zal je het voelen. En dat prachtige gevoel zal nooit eindigen.
In deze reis hebben we de Heilige Geest als ons gids door de woorden die we in de Bijbel lezen en door de verhalen over JEZUS die we van mensen horen. Door de priester die in de kerken boodschappen uitbrengen. Zonder de Heilige Geest kunnen we die dingen nooit begrijpen of zien of zelf doen.
 
Voorbeeld; Wie kan zien wat nu door jou heen gaat, wat je denkt en wat je voelt? Niemand behalve jouw geest die in je is!
En zo is het ook met de gevoelens van GOD. Niemand weet het behalve Zijn Geest. Dus wie kan me begeleiden en mij een reis laat maken in GOD zelf, behalve Zijn geest?
Dat noemen we de Heilige Geest.
GOD wil zorgen dat wij altijd weten (wat ? En waarom?) GOD wil dat je het begrijpt.
Want als je het begrijpt en de zware tijden aan komen, houd dat je stevig op je voeten, en laat je niet kantelen als die gevoelens wat je voor GOD had verdwijnen. Want de kennis en jou geweten zullen jou bekend maken dat GOD zijn kinderen nooitin de steek laat.
 
 
Laat GOD je leiden door het leven,
GOD is onbeperkt, mens is beperkt. Hoe meer je GOD leert kennen hoe breder de beperktheid van jezelf wordt. Je capaciteit in je hart/geweten als mens zijn, wordt groter. Zijn woorden worden duidelijker. Zijn beeld wordt duidelijker en jouw begrip als mens zijn wordt breder en duidelijker.
 
Het heeft geen einde, en dat is maar goed ook. Want iets wat een einde heeft is beperkt.
Voorbeeld; Een stel die getrouwd zijn, voordat ze gingen trouwen hebben ze elkaar goed bestudeerd. Ze zijn getrouwd en gelukkig. Is aan deze goede getrouwde stel een einde?
Nee, want hoe meer je van die persoon houdt hoe mooier de relatie wordt en hoe meer en beter je die persoon leert kennen hoe dieper het gespreken worden tussen jou en je partner.
En dag na dag zal je zien dat je die persoon beter kent dan gister of een jaar geleden. (Ondanks hij of zij beperkt zijn).
Hoe zal dan een relatie zijn met GOD, degene die onbeperkt is J
 
Let hier op. Ik ben beperkt, en GOD is onbeperkt. Wat gebeurt er met mijn beperktheid? Die wordt dus groter. De capaciteit breid zich uit zodat ik meer van GOD kan ontvangen. En dat zijn stem duidelijker wordt, en het complete beeld zichtbaarder wordt
Hoe kan ik al die mooie woorden en zinnen nu uitvoeren, beoefenen?
Alles over les een heeft met de zoom te maken, op wie ben ik gericht?
Voorbeeld, ik heb een camera in mijn handen, en gebruik de zoom om een beeld van iets te krijgen. Dus de punt waar ik op gefocust ben is het belangrijkste, en wat er om heen is dat komt niet in beeld.
Wanneer ik met GOD ben, staat mijn zoom gericht op mij of op GOD?
1-Wanneer ik gefocust ben op mezelf dan zal ik GOD roepen als ik in problemen zit of als ik met iets niet uit kom, (harde tijden)
2- Wanneer ik gefocust ben op GOD en zie hem de bron van alles wat om mij heen is en ik geef hem mijn totale leven en zet alles in zijn handen dan weet ik met GOD te leven. Want mijn beperktheid is heel beperkt zonder GOD in mijn leven
 
Uit ervaring, voedsel wat niet lekker smaakt dat sluit direct je appetijt. Voedsel wat lekker smaakt opent je appetijt. En zo is het verband tussen GOD en ons. Hoe beter we hem leren kennen hoe mooier de relatie wordt. Zo mooi dat het onbeschrijfelijk is.
 
Het ligt aan mij, wat zet ik op nummer één?
Voorbeeld weer over het getrouwde stel. Als mijn partner op nummer één bij mij staat, hou ik van hem/haar meer dan mezelf, dan ga ik automatisch aan hem/haar denken en hoe ik hem/haar gelukkig kan maken. Want mijn partner staat op nummer één.
 
Maar als ik mijn partner zie als de bron van mijn geluk dan zet ik mijn zelf op nummer één, ik ga dan denken van hoe kan hij/zij mij gelukkig maken ´wat natuurlijk fout is´.
 
Want hier beleef je niet het woord liefde.
Liefde wil zeggen dat alles wat je hebt, aan iemand geeft zodat je die persoon gelukkig maakt.
Echte liefde is geven en niet nemen.
 
Waar ben jij op gefocust? Waar heb je de zoom op gericht?
In de harde tijden, wil ik dat GOD mij red uit de storm is dat mij nummer één?
Of wil ik GOD zien in de storm? Dat is mijn nummer één!
 
 
Little trials without GOD will break you.. Big trials with GOD will make you great. May you always find strength in GODS love and faithfulness.
 
 
Stap 2
 
Stap 1 wilden we mee zeggen dat we ons niet wijs laten maken door wat mensen zeggen maar dat wij zelf zoeken naar de waarheid en wie GOD is.
 
3 punten die ons hier bij kunnen helpen:
 
Waarom moet ik GOD kennen? GOD is de basis van deze lange reis waar we door heen zullen gaan.
Dat geeft me het vertrouwen in Hem door het leven heen. Het is net als je iemand heel goed kent, dan ontstaat er automatisch een vertrouwd gevoel tussen jullie tweeën.
Als iemand iets over een persoon (die je goed kent) wat over komt zeggen, dan kan je gelijk antwoorden van die persoon zit sus en zo in elkaar. Dat helpt jou natuurlijk om niet de slechte verhalen die over hem/haar gezegd worden, te geloven.
 
Hoe kan ik GOD leren Kennen? Door te kijken hoe JEZUS geleefd heeft, wat JEZUS gedaan heeft en het eind resultaat begrijpt wat het kruis inhoud.
 
Wat heeft de Bijbel over GOD gezegd? Tijdens het lezen, laat je leiden door de Heilige Geest zodat je het kan snappen en begrijpen wat je eigenlijk aan het lezen bent.
A )Veel mensen houden van JEZUS om zijn gave en niet om wie Hij is. Omdat Hij hun heeft vergeven op alle slechte daden die zij hebben gedaan. Hij is voor ze dood gegaan en omdat Hij ze geeft wat zij vragen.
Het bewijs is; Wanneer mensen iets aan JEZUS vragen en ze krijgen het niet, of ze maken harde tijd mee, dan zie je heel veel mensen zich terug trekken. Want die liefde is gebouwd op Zijn gave en niet om wie Hij is.
 
B) De juiste manier om van GOD te houden is te houden van Hem om wie Hij is. Omdat Hij die liefde van mij verdient. Ik hou van zijn personaliteit en niet van wat Hij voor mij doet (Zijn gaven).
 
Wat we in punt A hebben besproken is liefde wat kleine kinderen hebben. De liefde van nemen. Liefde wat je mag noemen, ondiepe liefde. Er hoeft maar iets te gebeuren en het is over.
 
Wat we in punt B hebben besproken is het echte liefde (''je houdt van JEZUS omdat je Hem hebt leren kennen, om Zijn personaliteit en niet om zijn cadeaus en gaven). Dat noemen we volwassen liefde
Echt liefde wordt gebouwd op de kennis die ik voor GOD heb. Hoe goed ken ik Hem?
De echte bron die zorgt dat ik van GOD houd om wie Hij is, is door Hem te leren kennen.
Dat is die liefde wat je noemt, een diepe liefde. En dag na dag, kan het dieper worden. Zo diep dat het onbreekbaar is.
Je weet het pas wanneer je iets mee maakt, je staat voor GOD en je zegt, IK HOU VAN U JEZUS. Ik houd van U maak niet uit in welke omstandigheden, U bent het waard JEZUS.
 
JEZUS houdt van mijn personaliteit ondanks ik het niet verdien door de fouten die ik maak.
Maar ik kan niet van Hem houden terwijl Hij het wel verdient van mij. Daarom is het nu de tijd om Hem te leren kennen en mezelf. Mijn egoïsme op het kruis te zetten en Hem in mijn leven te accepteren.
Voorbeeld; A- je leert een persoon kennen. Op het eerste gezicht lijkt het een heel leuk en een gezellig persoon. Naarmate je verder in die relatie gaat en hem beter leert kennen, zie je dat die persoon toch niet is als hij zich voordeed. De gevoelens die je voor die gene had verdwijnen.
En soms verandert het in haat omdat je voelt dat je gekwetst bent. (Wat soms wij een normale reactie vinden). Samen met JEZUS leer je dat het ook op een andere manier kan. Je leert dat gevoel te beheren
 
B- Als je een persoon leert kennen en met de tijd zie je dat die persoon van binnen geweldig is en mooi, puur en zacht, dan ontstaat er automatisch een gevoel voor liefde voor die gene.
Als wij wisten hoeveel liefde JEZUS voor ons had, zouden wij vol zitten van zijn liefde die Hij voor ons allemaal heeft.
Liefde van JEZUS is zo groot dat en dat heft Hij getoond heeft op het kruis. Op het kruis heeft JEZUS de dood verslagen. Op het kruis heeft JEZUS zijn liefde getoond. In de Bijbel staat geschreven; Zijn liefde is veel groter dan de liefde op het kruis. Kruis is onze prijs die GOD heeft betaald om ons van de zonde te verlossen.
 
Vraag deze vraag aan je zelf
Is GOD iemand die je kunt vertrouwen of niet?
 
Wat laat mij in GOD geloven?
 
Wie is zo behalve GOD? Niemand!
 
Wanneer ik GOD ken, dan weet ik om mijn hele leven aan Hem te geven J
*Waar gebeurt. Toen de leerlingen van JEZUS op zee waren ontstond er een storm zoals elke storm die op zee kan voorkomen.
Ze zagen JEZUS op het water naar ze toe lopen, ze begonnen te schreeuwen. JEZUS keek hun aan en zei; ‘’wees niet bang Ik ben het’’.
Peter één van zijn leerlingen zei tegen JEZUS; ‘’als jij het echt bent roep me naar je toe te komen’’.
JEZUS zei; ‘’kom Peter en wees niet bang’’.
Peter nam het eerste paar stappen op het water terwijl hij naar JEZUS keek, paar seconde later keek hij onder hem en zag dat hij op de zee liep, hij schrok en viel in het water.
Dat stukje wil zeggen, als je op JEZUS bouwt en jou zicht op Hem gefocust hebt, zal je door de storm heen slaan. Maar als je naar je problemen kijkt en je vertrouwd JEZUS niet dan val je en kan niemand je eruit helpen J
 
Paart tips om aan mezelf te kunnen werken
 
 
Feit; In het leven heb je twee soorten spiegels. Een GODDELIJKE spiegel en je eigen spiegel.
Als ik naar mijn spiegel kijk zie ik mijn fouten mijn daden en alles wat ik doe en hoe ik ben. Dat helpt mij niet om te veranderen want ik heb geen voorbeeld/bron van hoe het wel moet.
Maar als ik naar de GODELIJKE spiegel kijk (JEZUS) dan zie je de zachte mooie lieve GODELIJKE persoon in Hem. Zijn beeld kaatst in mij. En dat is de eerste stap om mijn zelf naar een betere persoon te veranderen door naar JEZUS te kijken van hoe heeft Hij geleefd en wat Hij heeft gedaan toen Hij op aarde was in een menselijke lichaam.
 
Voorbeeld; Iemand heeft je heel erg pijn gedaan, ondanks je heel goed bevriend bent met die persoon. Je gaat naar GOD en zegt '' ziet U wat hij/zij met mij hebben gedaan ziet U hoeveel pijn ik heb?
Naar welke spiegel heb je gezoomd?
 
Het is anders dan dat je zegt, JEZUS ik wil die persoon vergeven omdat Jij mij hebt vergeven van mijn daden die ik heb gedaan, en die pijn die ik U en de mensen heb bezorgt.
Dat is de juiste spiegel.
 
Wat heel vaak gebeurt, is dat door onze omstandigheden creëren we een beeld over GOD.
Wanneer ik GOD goed ken, dan begrijp ik de situatie en de omstandigheden om mij heen.
Dit is een heel belangrijk punt, want als ik door mijn situatie GOD leer kennen, zal ik nooit weten wie GOD is. (Echte beeld over GOD). Omdat de meeste omstandigheden in mijn ogen negatief zijn (dan ben ik gefocust op mijn eigen spiegel).
 
Hier ontdek je dat het geluk van een mens is bij het geven en niet bij het nemen.
Als je een persoon iets geeft, ben je blij dat je geeft en blij dat je die persoon gelukkig hebt gemaakt door dat iets wat je hem/haar hebt gegeven. Het voelt geweldig van binnen. Het is een gevoel wat je niet kan beschrijven.
 
Vecht nooit tegen het kwaad, maar kijk naar JEZUS, leer JEZUS kennen en probeer Hem te volgen. Een leerling zal nooit goed zijn als zijn leraar. Maar het is voldoende om te doen wat zijn leraar doet.
 
 
Stap 3
 
Welkom, in Stap 3.
 
In Stap drie gaan we een reis maken om te accepteren, de leerling van JEZUS te zijn.
Een leerling die luistert en samen met zijn leraar leeft en Hem beter leert kennen.
 
  1. Alleen op deze manier kunnen we leren wat liefde is.
Een kind krijgt alles van zijn ouders (liefde, verzorging, speelgoed enz). Het kind wordt ouder en wijzer en moet zich realiseren dat het niet gaat om de dingen die zijn vader voor hem koopt of doet maar het gaat om mijn vader zelf (wie Hij is). Dat is echte liefde.
Liefde die heel je leven bij je hebt. In de harde tijden in de storm en niet beschadigd kan worden, GODS liefde voor ons.
 
  1. En als je die liefde beseft, weet je ook dat je vader je niet in de steek zal laten omdat je zijn kind bent. Maak niet uit in welke omstandigheden je ook bent of belandt.
Hint + voorbeeld; Kijk goed naar wat de boom in de storm doet. Wat een boom doet als het heel erg gaat waaien is dat de boom mee buigt mee. De boom gaat niet tegen de storm in want als dat gebeurt, breekt het in tweeën.
 
Wanneer ben ik blij met mijn vader? Is het wanneer Hij mijn behoeftes vervult, of wanneer ik met mijn vader een verband en een diepe relatie heb?
 
Probeer GOD goed te begrijpen zodat je met GOD kan leven.
Voorbeeld; twee vrienden die elkaar goed kennen. Een goede vriend zou altijd je gerust stellen en een fijn gevoel geven als hij om je heen is. Hij zal je niet vervelen of iets doen wat jou zal irriteren, omdat hij jou kent.
 
Het tegenover gestelde is als je van je vriend houdt maar je kent hem niet en weet niet wat hem gelukkig of verdrietig maakt. Dan zal je hem nooit gelukkig kunnen maken.
 
GOD kent ons, dus Hij weet beter dan onszelf wat ons gelukkig maakt. Je hoeft Hem het niet uitteleggen. Alleen wij kennen GOD niet. En het bewijs is wanneer wij in een vervelende situatie belanden vragen we aan GOD; Waarom laat je het gebeuren, terwijl GOD helemaal niks mee te maken heeft. (In plaats daarvan zou je GODS hulp moeten vragen om uit deze vervelende situatie to komen.
Is er geen mis communicatie van mijn kant naar GOD toe? Als dat er wel is, dat wilt zeggen dat ik GOD niet goed ken.
 
Als je iemand niet goed kent, krijg je opgegeven moment ruzie met die persoon. Kijk maar hoeveel ontevreden getrouwde stellen er tegenwoordig zijn. Ondanks ze van elkaar houden. Maar omdat ze elkaar niet kennen, weten ze niet met elkaar te leven en elkaar gelukkig maken.
 
Doel van ons op deze wereld is om voor GODS naam te getuigen. Om te laten zien wie GOD is aan andere mensen die GOD niet kennen. Om mensen uit de hel te trekken en naar JEZUS toe te brengen.
Je gaat het pas doen als je echt GOD kent en de echte liefde voor GOD hebt. Want als je GOD kent weet je dat het mooiste is wat je voor hem kan doen. GODS droom is dat al zijn kinderen naar Hem terug te keren. GOD geeft ons die kracht als wij het echt willen doen.
Onze schat die we gekregen hebben ''de Bijbel'' is om JEZUS te kennen en over Hem te vertellen aan onze broeders en zusters die Hem niet kennen zodat zij ook dat geluk en blijdschap kunnen ervaren en ervan kunnen genieten.
Dat doen we met JEZUS, want in Hem hebben we GOD gezien en door Hem zijn we veranderd.
Hij is het kostbaarste schat wat wij hebben. JEZUS is onze echte geluk.
 
Ons bewijs als leerlingen van JEZUS is niet wat JEZUS met ons heeft gedaan maar Zijn eigen persoon. Wie Hij is.
Je kunt pas over JEZUS praten als je Hem van binnen kent, zodat mensen zien over wie je praat en dat ook geloven.
 
Vijf belangrijkste punten die ik nodig heb om met GOD te zijn.
1) Weet van GOD te houden
2) Weet Hem te vertrouwen
3) Er zeker van uit gaan dat Hij mij kan veranderen
4) Zorgen dat onze relatie mooi vormt
5) Weet Hem aan de mensen te presenteren omdat ik Hem ken.
 
En de basis van deze vijf punten is GOD te kennen
Hoe weet ik dat ik deze punten beleef? Wanneer ik mezelf zie groeien en de liefde voor mijn mede menens en mijn omgeving steeds groter wordt!
 
Mijn kennis over GOD is de basis van mijn relatie met GOD. Dat is de sleutel voor onze relatie. Want je kunt pas van iemand gaan houden en over iemand vertellen als je die gene heel goed kent.
 
Wanneer weet ik of GOD en ik een goede relatie met elkaar hebben? Het teken is als ik goed in mijn vel zit, naar mate wat voor omstandigheden er om mij heen zijn.
In de meeste gevallen zie ik GOD in de slechte omstandigheden duidelijker, dan dat alles naar mijn zin gaat en alles heb wat een mens denkt dat die nodig heeft op deze wereld (geld, voedsel, auto's, kleding etc.)
JEZUS heeft van mij gehouden en is voor mij dood gegaan op het kruis
In mijn leven moet JEZUS op nummer één staan en niet zijn gaven en de dingen die Hij voor mij heeft gedaan.
Ik houd van hem om wie Hij is. Dat is een heel belangrijk punt.
Voorbeeld; Je vader koopt een cadeau voor jou. Je kunt als kind twee dingen doen. Je kan naar je kamer rennen het cadeau openen en ervan genieten. Of je vader een dikke knuffel geven en hem bedanken dat hij aan jou heeft gedacht.
 
Maak jezelf niet gek door naar JEZUS te komen om de dingen die Hij je kan geven, want dan zal je nooit Zijn echte liefde voelen en beleven.
Want zodra je krijgt wat je wilt, zal je weer terug keren naar je spiegel en je kan er op rekenen dat je weer gaat vallen en misschien dit keer niet opstaat
 
Je vraagt je misschien af: waar komt de dood en ziektes vandaan?
Dood en ziekte zijn test, niet test van GOD maar test van de duivel die jou uit de weg van GOD probeert te trekken. Maar ook van mensen of omgeving waar je in leeft.
GOD geeft het recht aan de duivel om jou te testen, maar GOD geeft ook het recht aan zichzelf (omdat je Zijn hulp vraagt) om daarmee te bemoeien en het kwaad die de duivel jou aan wilt doen, naar goed om te schakelen.
In deel tien gaan we over de test en de duivel hebben en in meer details uitlegen.
 
Maar wat we nu willen doen is de eerste stap begrijpen zodat de punten duidelijker worden.
 
Maar een snel voorbeeld hier over; Je bent een goede vader en je hebt een kind. Vraag jezelf deze vraag ik wil mijn kind opvoeden, voed ik hem op met een paar ziektes en wat pijn.
 
Totaal niet. En als wij GOD zien als onze vader dan weten we dat GOD dat ook niet zo denkt en doet.
 
Misschien vraag je af, of de dood door GOD bepaald is. Antwoord hierop is ja en nee. Ja, hij bepaald de tijd van de mensen die in Hem geloven. Omdat hun missie klaar is op deze aarde en dan gaan ze het geluk echt beleven. (Wordt vervolg verder in ons reis)
 
Alles is vervangbaar behalve het verlies van GODS liefde.
Niks maakt je sterker dan GODS liefde.
 
Stap 4
 
Waar en hoe kan ik GOD leren kennen ?
 
Veel mensen zeggen dat je GOD kunt zien en kennen in de natuur, ze zien zijn kracht, Groot en diep als de zee.
1. Kennis van GOD zal ons leiden naar zijn ware liefde.
2. Kennis van GOD is de basis voor het vertrouwen en zekerheid in.
3.De kennis van GOD maakt ons naar zijn beeld (het leven van heiligheid).
4. Kennis van GOD maakt hem troost vinden in ons.
5. Onze kennis van GOD maakt ons met anderen en hem te zien
 
Er zijn vijf plekken en manieren waar GOD zich zelf presenteert:
·        De natuur
·        In het Heilige Woord Johanus I  In het begin was het woord en het woord was bij GOD en het woord was GOD.
·        De Heilige Geest
·        In het werk van verzorging
·        In de kerk
 
Een blik op één van het universum .. Van sterrenstelsels, sterren, planeten en hoe ze werken en voorzichtig draaien. Het zorgt dat wij beseffen dat het niet zomaar ontstaan is. Hierachter zit er een grote maker. .. Onderzoek naar de samenstelling maakt ons allemaal er zeker van dat hier achter een scheper is.
We moeten leren om GOD en de schoonheid en Zijn majesteit te zien in Zijn schepping, want het is één van de manieren van GODS openbaring van zichzelf en de werkelijkheid.
Natuur; Ondanks er geen geluid uitkomt die wat over GOD vertelt, kan je GOD kracht zien  in de natuur (de bergen, zee en als wat loopt en beweegt op deze wereld).
GODS kracht kan je zien in natuur. Zijn diepte kun je zien in de zee. Zijn kracht en macht zie je niet zoals je de kracht van een goede bokser ziet maar GODS kracht en macht zie je in de dingen die hij gemaakt heeft. Zee, bergen, voedsel (fruit en de verschillende soorten kleuren en smaken). Bomen, vissen, rotsen en noem maar op.
 
Veel mensen denken dat de wereld zich zelf gecreëerd heeft. Tot hun verbazing heeft de nieuwe technologie iets ontdekt wat zij niet tegen kunnen spreken. Met de telescoop hebben ze ontdekt dat de wereld veel meer is dan alleen de aarde, en de Electro microscoop heeft ons laten zien hoe wij ontworpen zijn en hoe en wie zo iets kan bedenken (het creëren van de mens).
Degen die de mens gemaakt heeft moet wel heel erg diep en krachtig zijn om zo iets te kunnen maken.
Iemand die biologie heeft gestudeerd zal hier een beeld bij kunnen voorstellen. En vooral als je naar je lever kijkt hoe dat werkt, wat er allemaal gebeurd om het aan het werk te houden en het aantal bloed en al die codes die uitgevoerd worden binnen in je lichaam.
 
Ze hebben gezegd dat je lichaam de grootste fabriek is wat je kunt voorstelen. Hoe het functioneert en hoe het zich zelf beschermt tegen bacteriën en ziekte etc.
In een woord onbeschrijfelijk
 
 
DNA van een mens is net een barcode op het product wat je in de supermarkt koopt. Jouw DNA zegt iets over jou en wie je bent.
Toen ze erachter kwamen dat de chromosomen die in je DNA zitten, hebben ze het gemeten.
Ze kwamen erachter dat het aantal DNA wat een mens heeft in zijn lichaam, om kan vouwen om de hele wereld bol. Ongelofelijk
Dit zegt een hoop over GOD, hoe Hij is en wat hij allemaal gemaakt en gecreëerd heeft op deze mooie aarde. GOD is prachtig
 
Natuur is GODS creatie en de Bijbel is GODS boodschap. Het mooiste gevoel wat je mee kan maken is GOD in de Bijbel zien. Zijn woorden die Hem beschrijven wie Hij echt is.
Het belangrijkste doel in het boek is niet allen hoe ik moet leven maar ook om naar GOD te kijken. Te zien wie Hij is zodat ik kan doen wat Hij me gezegd heeft.
 
Helaas veel mensen lezen de Bijbel niet om naar GOD te kijken maar om te zien wat Hij voor ze heeft en wat Hij ze beloofd heeft.
 
Stap 5
 
De Heilige Geest leid je op de weg naar GOD, zodat je GODS eerlijkheid kan zien van hoe prachtig en geweldig GOD is. In je eentje zal je het nooit zien en val je onderweg om.
 
De Heilige Geest is een persoon van GOD zelf als de GODDELIJKE ruimteschip dat vaart ons in de diepten van de levende GOD.
 
GOD maakt zijn woorden bekend door de Heilige Geest. Je moet het zo zien, wanneer je een tekst hebt en je markeert de woorden die wat voor je beteken markeer je het met een kleur. Ze worden zichtbaar, ze springen eruit.
 
Voorbeeld; stel je voor je gaat naar een heel mooi park, waar allerlei dieren bergen en planten zijn. Om van alles te kunnen genieten en zien, zal je in een bootje moeten stappen of een schip die je door het park heen leid. Zodat je niet uitgeput raakt onderweg en ook alles mooi en duidelijk zit en dat je ogen van de hele omgeving kan genieten. Geen afleiding door de omstandigheden maar de mooie dingen om je heen aan het beleven en ervan genieten.
 
Veel mensen missen dat gevoel en belevenis. Of ze zeggen: ''Ga jij maar, en als je terug komt vertel me hoe het is geweest. Neem maar foto's ervan''.
Die mensen zullen altijd het gevoel missen wat jij op dat schip beleefd hebt. Je kunt het niet aan ze vertellen hoe het voelt. Ze kunnen het niet door jouw verhaal beleven. Ze krijgen misschien een idee daar over hoe het is, maar de belevenis zullen ze helaas niet ervaren en dat is hun keuze.
GOD wil iedereen het gevoel geven, maar niet iedereen wil dat gevoel beleven.
 
De Heilige Geest zal altijd bij je zijn en leid je op de weg naar GOD.
 
Johannes 14
 
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. 20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, d