Visie

Ik ben de weg en de waarheid en het leven — Johannes 14:6

Opvang van mensen in de Evangelische Arabische Gemeente in Amsterdam.

De Evangelisch Arabische Gemeente motiveert mensen en moedigt hen aan een relatie met God op te bouwen door middel van het bezoeken van Arabische diensten in de EAG. Er zijn in Nederland veel mensen uit Egypte en het Midden Oosten en andere nationaliteiten die hun geloof willen belijden, of op zoek zijn naar God en de hulp van Jezus Christus nodig hebben. De kerk speelt hierin een belangrijke rol.

Mensen die pas in Nederland zijn, vragen zich af waar ze een Arabische gemeente in Nederland kunnen vinden. De EAG kan door geestelijke zorg en belangstelling voor deze mensen een belangrijke rol vervullen, zoals pastorale en diaconale zorg verlenen. Deze mensen hebben hulp nodig om deze veilige plaats, de kerk, te vinden. Ze hebben opvang en geestelijke, diaconale zorg nodig.

EAG zorgt er voor dat de kinderen geestelijk opgebouwd worden en de Heer Jezus Christus goed leren kennen via de zondag school. Sterker nog, deze kinderen worden opgebouwd om dienaren voor de Heer te worden. Deze missie leidt er toe dat de kinderen de toekomst van EAG worden.